Нүүр хуудас Сэдэв “Zoom” компанийн CEO Эрик Юан

Сэдэв: “Zoom” компанийн CEO Эрик Юан

Сүүлийн 7 хоног их үзсэн